Episode 23

Elektricitet

Published on: 10th February, 2022

Elmarknaden är en reglerad marknad, men som är riggad till fördel för elnätsföretagen - de som äger den kabel som elen distrbueras genom. Delar av elräkningen är en teoretiskt uttänkt, politiskt beslutad modell som låter elnätsföretagen ta så höga avgifter att regeringen när det införde gick in och finansierade delar via statsbudgeten - pengar som gick rakt till företagen.

Den andra delen är priset på själva varan, som i praktiken sätt av Putins pris på gas. I och med den integrerade elmarknaden kan vi bygga ut den klimatvänliga elen hur mycket som helst i sverige, utan att veta om det räcker för en fossilfri industri och transporter. Tyskland å andra sidan kan fixa elförsörjningen med svensk el utan att behöva ställa om från kolkraft till vindkraft själva.

Här hur Sandro Scocco nördat ner sig helt i elmarknaden, och drar Jenny Lindahl med sig.

Sist i avsnittet: Electricity, av Hunter S Thompson. Inläst av författaren själv i ljudversionen av boken Songs of the Doomed

Next Episode All Episodes Previous Episode

Listen for free

Show artwork for Scocconomics

About the Podcast

Scocconomics
Du vill ha bättre koll på ekonomidiskussionerna
Du vill ha bättre koll när du lyssnar på ekonominyheterna. Du vill ha argument och kött på benen i debatten. Lyssna när Sandro Scocco och Jenny Lindahl snackar om pengar & politik i podden Socconomics, som bytt namn från Nya pengar & politik (eller som de säger om Ullevi: Gamla Nya Pengar & politik)

About your host

Profile picture for Jenny Lindahl

Jenny Lindahl